• logowanie
  • rejestracja
  • wyszukaj
zarejestruj się
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Kanał RSS

Poniedziałek, 23.10.17, godzina 15:32

Imieniny : Edwarda, Marleny, Seweryna

Gmina Bukowiec zakończyła przebudowę kolejnych dróg gminnych

6 października 2017

BranicaSieć drogową gminy Bukowiec stanowi kilkunastokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej Świecie – Chojnice, ok. 60 kilometrów dróg powiatowych oraz ponad 200 kilometrów dróg gminnych. Tak rozbudowana sieć powoduje, że także nakłady na jej bieżące utrzymanie oraz remonty są bardzo duże. W ciągu ostatnich lat w gminie Bukowiec zrealizowano szereg inwestycji drogowych. Coraz wygodniej jeździ się nie tylko po drogach gminnych. Modernizowane są również te powiatowe. Władze gminy skutecznie zabiegają o pozyskanie dofinansowania na kolejne projekty. Są to środki pozyskane głównie z funduszy unijnych, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
Od lutego do lipca trwała przebudowa dróg w Branicy. Odcinki dotychczas gruntowych tras o łącznej długości prawie 3 kilometrów zostały pokryte nawierzchnią z asfaltu. Prócz tego powstało około 200 metrów chodnika, zatoka autobusowa, azyle przy wjeździe w teren zabudowany, nowe przejścia dla pieszych, a na poboczach pojawiło się kruszywo. Niecodzienne zadanie miała też wykonująca inwestycję firma Skanska – kapliczka dotychczas znajdująca się w samym centrum skrzyżowania drogi powiatowej została przeniesiona o kilkanaście metrów, na pas przydrożny znajdujący się w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Po zakończeniu inwestycji powstała między innymi spójna sieć łącząca drogę wojewódzką nr 240 we Franciszkowie z Branicą i dalej z drogą powiatową Bukowiec – Świekatowo.
Co istotne, warta ok. 2 mln złotych inwestycja była współfinansowana w połowie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Spośród 73 wniosków złożonych przez gminy, jedynie 29 samorządów otrzymało takie dofinansowanie. Także Powiat Świecki udzielił finansowego wsparcia naszej gminie Bukowiec na to zadanie w kwocie 600 tys. zł.

Natomiast w połowie września zakończyły się prace modernizacyjne ulicy Krótkiej w Bukowcu. Prawie 400-metrowy odcinek najpierw został odwodniony, a następnie wylany został dywanik asfaltowy. Na warte około 100 tys. zł roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej gmina otrzymała w 30% umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Położenie nawierzchni asfaltowej kosztowało ok. 100  tys. złotych, w tym dofinansowanie w kwocie ponad 60 tys. zł w ramach pochodzącego od Marszałka Województwa tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przeznaczonego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Gmina Bukowiec przygotowuje też kolejne projekty, które mają zostać wykonane w przyszłym roku. To odcinki dróg w Korytowie i drugi etap remontu ulicy Leśnej w Bukowcu. W ten sposób konsekwentnie planujemy realizować przyjęty uchwałą Rady Gminy plan przebudowy i modernizacji kolejnych dróg gminnych. Plan został opracowany na podstawie obiektywnych kryteriów, pozwalających w szczególności pozyskać dofinansowanie na przebudowę kolejnych dróg ze środków zewnętrznych, czyli w szczególności tworzenie sieci dróg w połączeniu z drogami wyższej kategorii (powiatowymi, wojewódzką). W planie uwzględniono także wskaźnik ilości zabudowań i długości poszczególnych odcinków dróg.
KP

Drukuj