• logowanie
  • rejestracja
  • wyszukaj
zarejestruj się
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Kanał RSS

Poniedziałek, 23.10.17, godzina 00:48

Imieniny : Edwarda, Marleny, Seweryna

Przedszkole w Bukowcu

17 sierpnia 2010

Przedszkole nasze położone w sercu wsi jest prężną placówką dydaktyczno-wychowawczą, tutaj wszystko się zaczyna, tutaj rodzą się pierwsze przyjaźnie, mają miejsce triumfy i porażki, tutaj powstaje obraz świata ludzi. Stąd wychodzi pełnowartościowy, mały człowiek, który jest synonimem przyszłości.

 

Przedszkole jest placówką publiczną:
•    prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
•    dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
•    zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie  zawodowe.

W swojej pracy z dziećmi dążymy do: wielostronnego rozwoju dziecka, prawa równego startu dla wszystkich dzieci, do pomocy dzieciom w stwarzaniu obrazu siebie i innych, rozumienia ich i szanowania, monitorowania rozwoju psychicznego, społecznego, umysłowego dziecka, udziału w promowaniu opieki zdrowotnej, twórczej współpracy pomiędzy przedszkolem a rodziną, zabaw, jako głównej aktywności dziecka.
Czas pracy placówki dostosowany jest do potrzeb rodziców , przedszkole czynne  jest od godziny 7:00 do 15:30.
Obecnie w przedszkolu funkcjonują trzy oddziały, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 

Pasowanie

Pasowanie na,
Żaczka Przedszkolaczka.

Swoją działalność przedszkole promuje poprzez: prowadzenie kroniki przedszkolnej, która stanowi sentymentalny dokument życia przedszkola, wydawanie gazetki przedszkolnej- dwumiesięcznika, ciekawej formy komunikacji nauczyciel-dziecko-rodzic, organizowanie uroczystości i imprez zarówno dla przedszkola jak i środowiska lokalnego m. in. pasowanie na Żaczka Przedszkolaczka, wigilia, dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, spotkanie z zającem, dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka oraz wiele innych uroczystości wynikających z planu pracy palcówki.

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy dla dzieci.
Wspólna zabawa dzieci i rodziców.

Maska   Zwierze

Organizując uroczystości przedszkolne często korzystamy z pomocy i hojności sponsorów. To właśnie dzięki naszym darczyńcom i dużym zaangażowaniu rodziców mogliśmy kupić dla naszych dzieci nowe meble do naszych sal , szatnię dla dzieci 3,4,5-letnich oraz wyposażyć nasz ogródek przedszkolny w nowe , bezpieczne sprzęty ogrodowe.

nowe meble

Nowe zjeżdzalnie

Nowe meble zakupione dzięki hojności sponsorów. Nowe zjeżdżalnie zakupione dzięki hojności rodziców.

Przedszkole

Przegląd wiersza przedszkolnego „Wesoła strofka”- SOK- Stokrotka- Świecie

Ponadto organizujemy wycieczki dla dzieci poza teren naszej miejscowości. Ważnym osiągnięciem naszego przedszkola jest udział dzieci w różnorodnych konkursach wojewódzkich, powiatowych, międzyprzedszkolnych, środowiskowych, czego efektem są zdobyte puchary, nagrody, wyróżnienia, dyplomy, podziękowania.

W naszej placówce szeroko rozpowszechniona jest współpraca z rodzicami i środowiskiem. Obejmuje ona: włączenie rodziców do pracy  z dzieckiem poprzez informacje o postępach i potrzebach dziecka, udział w uroczystościach przedszkolnych, w zebraniach, zajęciach otwartych, wspólna praca na rzecz przedszkola. Ponadto współpracujemy z: Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Publiczną Biblioteką w Bukowcu, Policją , Strażą Pożarną, Pocztą, Ośrodkiem Zdrowia. Utrzymujemy stały kontakt z przedszkolami miejskimi, Szkołą Podstawową w Bukowcu, Różannie, Gimnazjum w Korytowie, prasą lokalną umieszczając sprawozdania z imprez i uroczystości.

Drukuj