• logowanie
  • rejestracja
  • wyszukaj
zarejestruj się
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Kanał RSS

Niedziela, 19.11.17, godzina 13:03

Imieniny : Elżbiety, Faustyny, Pawła

Wygląd kościoła

23 września 2010

Bryła kościoła jest wykonana wg. gotyckiego stylu. Elementy konstrukcyjne wykonane są z kształtek ceglanych o różnych profilach charakterystycznych dla architektury gotyckiej. Całość fugowana, wykonana na cokole z kamienia polnego. Układ ścian tworzy nieregularny prostokąt z wysuniętą w narożniku północno-zachodnim wieżą. Dach kościoła niejednolity, w części salowej wysoki, z układem wieszakowym, nad prezbiterium półkoperty. Całość kryta dachówką.
Wejście do kościoła od strony północnej w części wieżowej tworzy podcień ze sklepieniem w kształcie szerokiego ostrołuka. Właściwe wejście tworzy para drzwi ze sklepieniami warstwowymi ostrołukowymi. Pozostała część szczytu oddzielona od części wieżową odsadzką. W górnej części jest trójkątem równobocznym mającym po każdym boku po cztery wieżyczki, pod którymi wykonane są blendy, w wierzchołku trójkąty podwójne. W centralnej części ostrołukowe okno z trójdzielnym witrażem, pod którym umieszczone są trzy mniejsze, ze sklepieniami kolebkowatymi i umieszczonymi nad nimi blendami. Podstawę wieży tworzy bryła kwadratu, która zachowana jest aż do części dachowej. Każdy bok w wyższej kondygnacji zawiera po dwa otwory okienne sklepione ostrołukowo warstwowo. W wyższej kondygnacji wieży znajduje się dzwonnica, natomiast w części dachowej wieży od strony północnej czynny do dzisiejszego dnia zegar.
Dłuższy bok od strony wschodniej tworzy ścianę z umieszczonymi czterema oknami o sklepieniach ostrołukowych warstwowych. Pod oknem najbliżej położonym po stronie wejściowej, dwa symetrycznie osadzone mniejsze okna o takich samych sklepieniach. Strona zachodnia samą linią okien podzielona jest na dwie kondygnacje – w parterze trzy otwory okienne koliste ze sklepieniami warstwowymi. Nad nimi w wyższej kondygnacji, są parami umieszczone okna ze sklepieniami łukowymi.
Prezbiterium tworzy wysunięta od strony południowej bryła. Na froncie przestrzenne okno sklepione ostrołukowo warstwowo z trójdzielnym witrażem. W narożnikach bryły wysunięte pilastry. Zakrystia  - bryła wyłaniająca się z głównej części kościoła od strony południowej – zawiera dwa wąskie okna o sklepieniach ostrołukowych. Od strony zachodniej jest wejście ze sklepieniem kolebkowym.
Wnętrze kościoła posiada charakter salowy. Część prezbiterialna oddzielona od głównej części salowej kościoła szerokim, ostrołukowym warstwowym sklepieniem. Wewnątrz prezbiterium trójdzielne sklepienie w formie łuku odcinkowego. Pośrednia kondygnacja – chór, tworzy nawę w części południowo – zachodniej, od wnętrza zamykającą się trzema potężnymi sklepieniami łukowymi, których podstawę tworzą kwadratowe filary – dwa centralne i dwa przyścienne. Od strony północnej szczytowej konstrukcja wsparta na czterech odcinkowych filarach wymurowanych w  ścianie północnej i pięciu drewnianych, ośmiokątnych kolumnach.

Drukuj