• logowanie
  • rejestracja
  • wyszukaj
zarejestruj się
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Kanał RSS

Niedziela, 22.10.17, godzina 21:14

Imieniny : Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Gmina Bukowiec nadal inwestuje

27 grudnia 2016

PRGiPIDGmina Bukowiec w tym roku otrzyma fundusze na termomodernizacje 2 szkół oraz Urzędu Gminy. Powstaną również 3 km drogi w Branicy. Na obydwa zadania gmina otrzyma od wojewody i marszałka 3 mln zł. Dwa mln musi wyłożyć gmina.
Pod koniec m-ca grudnia ubr. Marszałek Województwa Piotr Całbecki zakończył rozpatrywanie wniosków w ramach działania Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: „Modernizacja energetyczna budynków publicznych”.
W drugiej ubiegłorocznej edycji konkursu polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wpłynęło 49 wniosków, w tym wniosek gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie  Gminy Bukowiec”.
- Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej, ostatecznie dofinansowanie przyznano 34 samorządom, w tym także naszej gminie- mówi wójt gminy Bukowiec Adam Licznerski.- Za łączną kwotę wynoszącą ponad 3 miliony złotych zamierzamy przeprowadzić termomodernizację trzech obiektów: szkoły w Różannie, Korytowie oraz budynku administracyjnego w Bukowcu. Przyznane przez Marszałka unijne wsparcie wynosi około 2 miliony złotych. W harmonogramie prac mamy w szczególności zaplanowaną wymianę starych, nieszczelnych okien i drzwi, docieplenie budynków, modernizację części systemów ogrzewania. To w efekcie ma przynieść oszczędności, zmniejszenie kosztów utrzymania wspomnianych budynków- dodaje.
Wizualizacja

Wizualizacja elewacji budynku administracyjnego po termomodernizacji


Również pod koniec grudnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zatwierdził ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Zatwierdzenie listy jest równoznaczne z dokonaniem podziału środków pomiędzy jednostki samorządowe naszego województwa.
Spośród 73 wniosków złożonych przez gminy, na wsparcie mogą liczyć jedynie 24 samorządy. W założeniach programu przewidziano, że połowa wartości zadania będzie sfinansowana ze środków własnych, natomiast kolejne 50% środków gwarantuje wojewoda. -Wniosek naszej gminy Bukowiec na przebudowę prawie 3 kilometrów dróg w Branicy znalazł się na gwarantującym dofinansowanie 17. miejscu- mówi wójt. - W ten sposób powstanie między innymi spójna sieć łącząca drogę wojewódzką nr 240 we Franciszkowie z Branicą i dalej z drogą powiatową Bukowiec – Świekatowo (kierunek Polskie Łąki). Wykonanie nawierzchni asfaltowych ma kosztować niewiele ponad 2 miliony złotych, z czego ponad milion złotych przekaże wojewoda- dodaje na zakończenie.
WK, KP

Droga

Drukuj