Przebudowa odcinków dróg Polskie Łąki - Branica i Branica - Franciszkowo

Od lutego do lipca 2017 roku potrwała przebudowa dróg gminnych w Branicy. Odcinki dotychczas gruntowych tras o łącznej długości prawie 3 kilometrów zostały pokryte nawierzchnią z asfaltu. Prócz tego powstało około 200 metrów chodnika, zatoka autobusowa, azyle przy wjeździe w teren zabudowany, nowe przejścia dla pieszych, a na poboczach pojawiło się kruszywo. Niecodzienne zadanie miała też wykonująca inwestycję firma Skanska – kapliczka dotychczas znajdująca się w samym centrum skrzyżowania drogi powiatowej została przeniesiona o kilkanaście metrów, na pas przydrożny znajdujący się w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Po zakończeniu inwestycji powstała między innymi spójna sieć łącząca drogę wojewódzką nr 240 we Franciszkowie z Branicą i dalej z drogą powiatową Bukowiec – Świekatowo.
Co istotne, warta ok. 2 mln złotych inwestycja była współfinansowana w połowie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Spośród 73 wniosków złożonych przez gminy, jedynie 28 samorządów otrzymało takie dofinansowanie. Także Powiat Świecki udzielił finansowego wsparcia naszej gminie na to zadanie w kwocie 600 tys. zł.


Adres źródłowy: http://bukowiec.pl/inwestycja/przebudowa-odcinkow-drog-polskie-laki-branica-i-branica-franciszkowo

Załączniki
 • [0] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/inwestycja/2017-10/12332-DSC04927JPG.jpg?itok=RxxAYe_n
 • [1] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04848JPG.jpg?itok=jONdqfEV
 • [2] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04851JPG.jpg?itok=WLa4-uRH
 • [3] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04852JPG.jpg?itok=2VA9Wp56
 • [4] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04858JPG.jpg?itok=T1tm2acS
 • [5] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04861JPG.jpg?itok=-kFBEqPV
 • [6] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04864JPG.jpg?itok=9AQkEiuT
 • [7] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04865JPG.jpg?itok=wIgqu8oN
 • [8] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04868JPG.jpg?itok=koXRvk6s
 • [9] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04871JPG.jpg?itok=E_vf8G_3
 • [10] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04878JPG.jpg?itok=ooVtk7Kg
 • [11] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04879JPG.jpg?itok=d4F5olQv
 • [12] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04880JPG.jpg?itok=nNHzyTsy
 • [13] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04882JPG.jpg?itok=QVgTWW6a
 • [14] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04884JPG.jpg?itok=aqfm5Dl1
 • [15] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04888JPG.jpg?itok=8zML53xA
 • [16] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04889JPG.jpg?itok=P5GfdUqf
 • [17] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04894JPG.jpg?itok=OfipTNzT
 • [18] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04895JPG.jpg?itok=NqNnFe0s
 • [19] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04897JPG.jpg?itok=jkkCT9Ze
 • [20] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04901JPG.jpg?itok=ArCH-hP5
 • [21] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04905JPG.jpg?itok=RODMo5sm
 • [22] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04907JPG.jpg?itok=AbX4ojQX
 • [23] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04910JPG.jpg?itok=OaKYO23N
 • [24] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04911JPG.jpg?itok=n9Shtc68
 • [25] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04912JPG.jpg?itok=4TJFYntz
 • [26] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04913JPG.jpg?itok=8wteZWLt
 • [27] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04915JPG.jpg?itok=Cdfo0khv
 • [28] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04916JPG.jpg?itok=ss072PiD
 • [29] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04918JPG.jpg?itok=KM7n3xY0
 • [30] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04920JPG.jpg?itok=2G-7JiI9
 • [31] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04922JPG.jpg?itok=H9siUFHJ
 • [32] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04923JPG.jpg?itok=uI3c3mcb
 • [33] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04924JPG.jpg?itok=Z3Vxu4zB
 • [34] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04926JPG.jpg?itok=y-z4YHDT
 • [35] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04927JPG.jpg?itok=_T0vfDuF
 • [36] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04928JPG.jpg?itok=mb5aVOcg
 • [37] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04929JPG.jpg?itok=sA6BqoJr
 • [38] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04930JPG.jpg?itok=bK32XxqT
 • [39] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04932JPG.jpg?itok=BXLaHUKl
 • [40] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04935JPG.jpg?itok=8Wzh_utB
 • [41] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04938JPG.jpg?itok=GWtIcl2y
 • [42] http://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12332-DSC04940JPG.jpg?itok=ga96rynP