W Urzędzie Gminy w Bukowcu otwarto punkt potwierdzania profili zaufanych

Za zgodą Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Bukowiec utworzono Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. W punktach tych można potwierdzić, przedłużyć ważność lub unieważnić profile zaufane ePUAP.

Czym jest profil zaufany?

Profil Zaufany ePUAP to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Działa on podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP należy:

1. Założyć konto na stronie epuap.gov.pl.
2. Złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej.
3. W okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.
4. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. W zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer pesel, identyfikator użytkownika
5. Punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

Więcej informacji:

Urząd Gminy Bukowiec
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
Referat administracji - pok. nr 16
tel. 52-33-09-330
e-mail: info@bukowiec.pl


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/w-urzedzie-gminy-w-bukowcu-otwarto-punkt-potwierdzania-profili-zaufanych

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2018-04/PZ_UGB.jpg?itok=21ILr_xQ