Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o terminach składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu informuje, że w przypadku ubiegania się o: świadczenia rodzinne lub/i świadczenia wychowawcze lub/i świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub/i świadczenie „dobry start” na nowy okres 2018/2019 wnioski w tych sprawach będą wydawane/przyjmowane w następujących terminach:

Lp. rodzaj świadczenia odbieranie wniosków

UG Bukowiec, pok. 8, w godz. pracy urzędu 7.30 – 15.30

składanie wniosków

UG Bukowiec, pok. 8, w godz. pracy urzędu 7.30 – 15.30

składanie wniosków

drogą elektroniczną

1. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY od 2 lipca 2018 r. od 1 sierpnia 2018 r. od 01 lipca 2018 r.*
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE od 2 lipca 2018 r. od 1 sierpnia 2018 r. od 01 lipca 2018 r.*
3. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 + od 2 lipca 2018 r. od 1 sierpnia 2018 r. od 01 lipca 2018 r.**
4. Świadczenie DOBRY START od 2 lipca 2018 r. od 1 sierpnia 2018 r. od 01 lipca 2018 r.**

* WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM: EMPATIA, EPUAP (WNIOSEK WYMAGA PODPISU ELEKTRONICZNEGO/POTWIERDZONY PROFIL ZAUFANY)
** WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM: EMPATIA, EPUAP (WNIOSEK WYMAGA PODPISU ELEKTRONICZNEGO/POTWIERDZONY PROFIL ZAUFANY) / BANKOWOŚĆ INTERNETOWA (NIE WYMAGA POSIADANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO/POTWIERDZONEGO PROFILU ZAUFANEGO).


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/informacja-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-o-terminach-skladania-wnioskow

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2018-06/rodzina500.jpg?itok=wjK-2Z-z