Warsztaty żywieniowo-dietetyczne oraz warsztaty ekonomiczne

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu zaprasza na warsztaty żywieniowo-dietetyczne oraz warsztaty ekonomiczne, które odbędą się w dniu 30.01.2019 r. w godzinach od 8.00 do 10.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu.
 Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
•    Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
•    Zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu,
Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
•    znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)
•    potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody,
•    poznają nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń),
 
Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Loga_na_strony_intrnetowe.png[0]


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/warsztaty-zywieniowo-dietetyczne-oraz-warsztaty-ekonomiczne

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/GOPS/Loga_na_strony_intrnetowe.png