Można składać wnioski na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Bukowiec informuje, o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wsparciem mogą zostać objęte podmioty, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek w terminie do 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bukowcu – pokój nr 11. Wniosek można pobrać w sekretariacie urzędu lub ze strony internetowej: www.bip.bukowiec.pl – w zakładce aktualności.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/mozna-skladac-wnioski-na-demontaz-transport-i-utylizacje-wyrobow-zawierajacych-azbest-0

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2019-02/30_20140624173248_0.jpg?itok=lmQBOWMC