Informacja dla rolników dotycząca suszy

W związku z ogłoszonymi w końcówce lipca i na początku sierpnia kolejnymi komunikatami (7. i 8.) Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach informujemy, że na terenie Gminy Bukowiec kryterium suszy (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) zostało przekroczone dla następujących rodzajów upraw:

Na I kategorii gleb:
1) Zboża jare,
2) Kukurydza na ziarno,
3) Kukurydza na kiszonkę,
4) Krzewy owocowe,
5) Rośliny strączkowe.

Na II kategorii gleb:
1) Kukurydza na ziarno,
2) Kukurydza na kiszonkę,
3) Krzewy owocowe,
4) Rośliny strączkowe.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania zagrożenia suszą na stronie internetowej:
http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0414012/
W związku z ogłoszonymi komunikatami, Wojewoda Kujawsko-Pomorski powołał komisje suszowe w gminach, które aktualnie zajmują się szacowaniem szkód w wyniku suszy, na podstawie wniosków złożonych przez rolników.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/informacja-dla-rolnikow-dotyczaca-suszy

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2019-07/susza%202019.jpg?itok=nwT8wb9h