Warsztaty żywieniowo-dietetyczne oraz warsztat kulinarny

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu serdecznie zaprasza na warsztaty żywieniowo-dietetyczne oraz warsztat kulinarny, które odbędą się dnia 26 lutego 2020 r. w Remizie OSP w Bukowcu w godzinach od 10.30 do 12.30 oraz od 12.45 do 14.45.
Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
• Wskazanie różnych możliwości przygotowywania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
• Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
• Jak efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
• Jak przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
• znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Loga[0]


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/warsztaty-zywieniowo-dietetyczne-oraz-warsztat-kulinarny

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/GOPS/Loga_na_strony_intrnetowe.png