Kontakt

Urząd Gminy Bukowiec

ul. Dr Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

tel.: 52 3309310

fax: 52 3309312

e-mail: administracja@bukowiec.pl

Adres skrytki ePuap: /qw5e822clc/SkrytkaESP

52 33 093 10 – Sekretariat

52 33 093 12 – Fax

52 33 093 15 – Księgowość budżetowa

52 33 093 16 – Księgowość budżetowa

52 33 093 17 – Księgowość podatkowa

52 33 093 18 – Skarbnik Gminy Bukowiec

52 33 093 19 – Zespół Obsługi Oświaty – Kierownik

52 33 093 20 – Zespół Obsługi Oświaty - Księgowość i płace

52 33 093 21 – Kasa

52 33 093 22 – Biuro Obsługi Klienta, Gminne Centrum Informacji

52 33 093 23 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłki rodzinne, 500+

52 33 093 24 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

52 33 093 25 – Referat Rolnictwa i Budownictwa – inwestycje, działalność gospodarcza, rolnictwo

52 33 093 26 – Referat Rolnictwa i Budownictwa – fundusze strukturalne, drogi gminne, gospodarka mieszkaniowa

52 33 093 27 – Gospodarka odpadami komunalnymi, OC, Zarządzanie Kryzysowe

52 33 093 28 – Zakład Gospodarki Komunalnej – gospodarka wodno-ściekowa

52 33 093 29 – Urząd Stanu Cywilnego

52 33 093 30 – Sekretarz Gminy, Referat Administracji – sprawy OSP, kadry, obsługa Rady Gminy

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: P. Katarzyna Ziółkowska, tel. 52/ 33 093 27, e-mail: rodo@bukowiec.pl, pok. nr 13.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/kontakt

Załączniki