KOMUNIKAT Wójta Gminy Bukowiec dotyczący załatwiania spraw urzędowych

KOMUNIKAT
w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa

Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami, w urzędzie gminy w Bukowcu i jednostkach organizacyjnych gminy wprowadzono ograniczenia - sprawy urzędowe są załatwiane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa osobiście w urzędzie gminy (m. in. maseczki zasłaniające nos i usta, rękawice ochronne, dezynfekcja rąk), przy użyciu elektronicznych środków komunikacji (e-PUAP, e-mail, telefon, fax).

Jednocześnie prosimy, o ile to możliwe, o załatwianie spraw w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych przez internet, e-mail lub telefonicznie:
- e-mail: administracja@bukowiec.pl
- tel.: 52 3309310, 667 88 02 88, 665 075 001, 52 3309324 (GOPS), 52 3309328 (ZGK)
- fax: 52 3309312
- przez skrzynkę e-PUAP

Kasa w urzędzie gminy na parterze, czynna z zastosowaniem zasad i środków ostrożności – jednocześnie w budynku urzędu mogą przebywać maksymalnie 3 osoby zachowując odległość co najmniej 2 metrów od innych osób. Wymagane stosowanie masek zasłaniających nos i usta, dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z budynku urzędu. Wpłaty podatków i opłat można dokonywać też na poczcie lub w banku. Natomiast z uwagi na zagrożenie dla zdrowia w związku z epidemią, zalecamy wszystkim Mieszkańcom dokonywanie wpłat za pomocą przelewów internetowych.

Dane do przelewów:
-rachunek podstawowy (podatki, opłaty skarbowe, czynsze): 48 8168 0007 0000 8471 2000 0002,
-rachunek do opłat za gospodarowanie odpadami: 14 8168 0007 0000 8471 2000 0032,
-opłaty za wodę i ścieki – rachunek ZGK: 48 8168 0007 0010 9745 2000 0001

Jednocześnie prosimy o bieżące śledzenie stron internetowych www.gov.pl/koronawirus, www.gis.gov.pl, www.bukowiec.pl - Informacje na temat koronawirusa, a także mediów oraz o stosowanie się do wydawanych zaleceń.

Wójt Gminy
/-/ Adam Licznerski


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/komunikat-wojta-gminy-bukowiec-dotyczacy-zalatwiania-spraw-urzedowych

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/default_images/aktualnosc_0.jpg?itok=5oZAq3b3