Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej - spis wodomierzy

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu informuje, że ze względów bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), czasowo wstrzymuje spis stanu wodomierzy na terenie gminy.

W trosce o zdrowie mieszkańców Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu zwraca się z prośbą o podawanie stanów wodomierzy za pośrednictwem:

•    drogi elektronicznej, skrzynka e-mail: zgk@bukowiec.pl
•    telefonicznie pod numerem telefonu: 52 330 93 28

Pozostałym odbiorcom Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu wystawi fakturę na podstawie średniej z ostatnich okresów rozliczeniowych. Wpłaty należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w placówkach bankowych, na poczcie lub w kasie Urzędu Gminy.

Dane do wpłat za dostarczanie wody i odbieranie ścieków: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu, nr rachunku bankowego: 48 8168 0007 0010 9745 2000 0001
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej, tel. 52 33 09 328, 665-075-005.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu ponadto informuje, że jest zachowana ciągłość usług dostaw wody z gminnej sieci wodociągowej i odbierania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej
/-/ Marcin Szczepański


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/komunikat-zakladu-gospodarki-komunalnej-spis-wodomierzy

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2020-03/wodomierz.jpg?itok=3LNhN2Fu