Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C

FDS Tablica[0]W Bukowcu nieopodal miejsca, w którym zlokalizowane będzie gminne przedszkole, powstaje nowa droga.

Prawie dwustumetrowy odcinek (173 m) będzie kosztował 538 531,11 zł, z czego 269 265,00 zł stanowić będą środki z Funduszu Dróg Samorządowych a pozostała część to środki własne Gminy Bukowiec.

W ramach zadanie powstanie droga o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości jezdni wynoszącej 5,00 m, z chodnikiem, poboczem gruntowym z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przystankiem autobusowym, miejscami postojowymi, oświetleniem, nowym oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego takimi jak progi zwalniające wyspowe, przejść dla pieszych z sygnalizacją ostrzegawczą czy doświetlenie przejść dla pieszych.

Realizacja inwestycja zwiększy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz zwiększy dostępność transportową.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/budowa-drogi-gminnej-w-m-bukowiec-stanowiacej-polaczenie-drogi-gminnej-nr-030948c-z-droga

Załączniki
 • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Dotacje/FDS_tablica1.jpg
 • [1] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-08/DJI_0295p.jpg?itok=5Zw-omL8
 • [2] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-08/DJI_0298p.jpg?itok=Wwbej89s
 • [3] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-08/DJI_0300p.jpg?itok=qOuouQfT
 • [4] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-08/DJI_0302p.jpg?itok=mNwMcahB
 • [5] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-08/DSC03954.JPG?itok=JXWYo885
 • [6] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-08/DSC03955.JPG?itok=gnw1l1BG
 • [7] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-08/DSC03957.JPG?itok=frjYB8vh
 • [8] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-08/DSC03960.JPG?itok=sGWXQFZW
 • [9] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-08/DSC03962.JPG?itok=i0-XR4oi
 • [10] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-08/DSC03965.JPG?itok=Crz43TOo