Konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi"

Wójt Gminy Bukowiec zaprasza organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2021 rok".
Na opinie i uwagi czekamy do 18 września 2020 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 33 09 316.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-gminy-bukowiec-z-organizacjami-pozarzadowymi-0

Załączniki