Najbardziej pomysłowy witacz dożynkowy w województwie w Bukowcu!

Witacz dożynkowy sołectwa Bukowiec otrzymał pierwszą lokatę w wojewódzkim konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Pomysłowy witacz dożynkowy 2020”. Konkurs skierowany był do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a jego ideą jest zachowanie tradycji budowania na wsiach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na skwerach w okresie dożynek oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości. Zgłoszenia do konkursu dokonywały gminy. Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić witacze sołectw: Bukowiec (1. miejsce), Szymborno w gminie Kijewo Królewskie (2. miejsce) i Bielki w gminie Topólka (3. miejsce).
Dodajmy, że pomysłodawcami i wykonawcami zwycięskiego witacza byli mieszkańcy Bukowca - Sylwia i Radosław Stasiewicz i Gabriela Chmielewska. Laureaci otrzymają przyznane przez marszałka nagrody finansowe.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/najbardziej-pomyslowy-witacz-dozynkowy-w-wojewodztwie-w-bukowcu

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2020-09/Okaza%C5%82y%20witacz%20do%C5%BCynkowy%20w%20centrum%20Bukowca.JPG?itok=0t2J7_90