Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Informujemy, że od 1 lutego do 1 marca 2021 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem stawka zwrotu podatku w 2021 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych wynosi 100 litrów. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji, wynosi 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku na 1 ha użytków rolnych wynosi 100,00 zł, natomiast od 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła wynosi 30 zł.

Druki wniosków są dostępne u sołtysów, w Urzędzie Gminy, jak również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bukowiec (www.bip.bukowiec.pl), w katalogu: Podatki i opłaty lokalne – Zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
3) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wnioski o zwrot podatku, wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Bukowiec, w godzinach od 7:30 do 15:00, w terminie od 1 lutego do 1 marca 2021r.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o dostosowanie terminów składania wniosków do harmonogramu podanego poniżej.
1-3.02.2021r. - Sołectwo Bukowiec,
4-5.02.2021r. - Sołectwa Budyń, Bramka i Branica,
8.02.2021r. - Sołectwo Franciszkowo-Krupocin,
9.02.2021r. - Sołectwo Gawroniec,
10-11.02.2021r. - Sołectwo Korytowo,
12.02.2021r. - Sołectwo Plewno,
15.02.2021r. - Sołectwo Poledno,
16-17.02.2021r. - Sołectwo Polskie Łąki,
18,19,22.02.2021r. - Sołectwo Przysiersk,
23-24.02.2021r. - Sołectwo Różanna,
25-26.02.2021r. - Sołectwo Tuszynki.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można uzyskać pod nr telefonu 52 3309317.

Poniżej link do strony z której można pobrać druki wniosków:

https://gm-bukowiec.rbip.mojregion.info/zwrot-podatku-akcyzowego/


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/informacja-o-zwrocie-podatku-akcyzowego

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2021-01/1920x1200.jpg?h=5b4b1cec&itok=0dLvtN-l