Warsztaty żywieniowo-dietetyczne

Od dnia 08.02.2021 do 28.02.2021 Chojnicki Bank Żywności w Chojnicach zrealizuje 2 indywidualne konsultacje telefoniczne w ramach warsztatów żywieniowo-dietetycznych Działań Towarzyszących POPŻ, Podprogram 2020.

Celem indywidualnych konsultacji telefonicznych jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
- Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki indywidualnym rozmowom telefonicznym uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
- poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny
Uczestnikami Działań Towarzyszących mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Loga[0]


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/warsztaty-zywieniowo-dietetyczne-0

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/GOPS/POP%C5%BB20_Loga_na_strony_intrnetowe.png