Ponad 11 milionów złotych dotacji na rozbudowę szkoły w Przysiersku

W ramach Polskiego Ładu uruchomiono Program Inwestycji Strategicznych, skierowany do samorządów w całym kraju. Pierwszy, pilotażowy nabór został ogłoszony w sierpniu. Samorządy składały trzy wnioski. Gmina Bukowiec zgłosiła projekty dotyczące budowy kompleksu sportowego przy szkole w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną, budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Branica, Krupocin, Bukowiec oraz rozbudowy szkoły w Przysiersku. Na trzeci z wymienionych wniosków udzielono wsparcie finansowe w wysokości 11 milionów 200 tysięcy złotych. Z kosztorysu wynika, że całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 11,8 mln złotych. Ostateczną wartość poznamy jednak po przetargu, który ma być ogłoszony w ciągu najbliższych kilku tygodni.

- W projekcie rozbudowy szkoły w Przysiersku uwzględniliśmy budowę nowej, dużej sali gimnastycznej, kolejne izby lekcyjne, zaplecze sanitarne w nowej części obiektu, a także wymianę źródła ogrzewania na gruntową pompę ciepła. Cały kompleks szkolny w Przysiersku zyska ponadto nową, spójną elewację. Planujemy też zagospodarowanie terenu wokół szkoły obejmujące w szczególności budowę nowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sąsiedztwie szkoły – informuje wójt Adam Licznerski.

Dodajmy, że w kolejnej, ogłoszonej już edycji Programu Inwestycji Strategicznych zamierzamy ponowić wymienione wyżej wnioski, złożone w pilotażu. Trzeci projekt ma dotyczyć budowy kolejnych kilku dróg gminnych, na które są już gotowe, bądź przygotowywane projekty. Mowa o odcinkach w Gawrońcu, z Gawrońca w kierunku Polskich Łąk, w Bukowcu, we Franciszkowie i w Tuszynkach, a także ciągach pieszo-rowerowych przy drodze Przysiersk – Bukowiec i w Polskich Łąkach.

(fot. Wizualizacje planowanej rozbudowy szkoły podstawowej w Przysiersku, projekt elewacji przygotowała firma Kombinat Artystyczny B2)

Wizualizacja 1[1]

Wizualizacja 2[2]


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/ponad-11-milionow-zlotych-dotacji-na-rozbudowe-szkoly-w-przysiersku

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2022-01/Ponad%2011%20milion%C3%B3w%20z%C5%82otych%20dotacji%20na%20rozbudow%C4%99%20szko%C5%82y%20w%20Przysiersku_wiz2.jpg?h=3b44957f&itok=-pDYidg-
  • [1] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Aktualno%C5%9Bci/2022/Ponad%2011%20milion%C3%B3w%20z%C5%82otych%20dotacji%20na%20rozbudow%C4%99%20szko%C5%82y%20w%20Przysiersku_wiz1%20(2).jpg
  • [2] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Aktualno%C5%9Bci/2022/Ponad%2011%20milion%C3%B3w%20z%C5%82otych%20dotacji%20na%20rozbudow%C4%99%20szko%C5%82y%20w%20Przysiersku_wiz2.jpg