Wydawanie żywności - 15 marzec 2022

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu informuje, że termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 nastąpi w dniu 15.03.2022 r. (wtorek w godzinach od 08:00 do 13:30)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Loga[0]


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/wydawanie-zywnosci-15-marzec-2022

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/GOPS/POP%C5%BB20_Loga_na_strony_intrnetowe.png