Będzie modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Budyniu. Wójt Licznerski podpisał umowę z wykonawcą zadania

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Budynia. W pierwszej połowie maja pracownicy urzędu gminy w Bukowcu rozstrzygnęli przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę inwestycji obejmującej wymianę na terenie tej miejscowości istniejącego, ponad 500-metrowego starego i wyeksploatowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, a także niezbędną rozbudowę. W dokumentacji projektowej przewidziano ponadto budowę kilkudziesięciu metrów przyłączy, wykonanie ponad trzydziestu nowych studni kanalizacyjnych oraz nowej komory zasuw.
- Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KOL-BUD z Wudzyna (gmina Dobrcz), która ma zrealizować i zakończyć całe przedsięwzięcie w tym roku – informuje Adam Licznerski, wójt gminy Bukowiec. – Warto podkreślić, że wartość kontraktu to kwota 320 tysięcy złotych, a pozyskane przez nasz samorząd dofinansowanie zewnętrzne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi aż 280 tysięcy złotych – dodaj na zakończenie wójt Licznerski.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/bedzie-modernizacja-i-rozbudowa-sieci-kanalizacyjnej-w-budyniu-wojt-licznerski-podpisal-umowe

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2023-05/IMG_0615.jpg?itok=WReMOwOy