Delegacja Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Przysiersku

16 sierpnia w jednostce OSP w Przysiersku miało miejsce spotkanie z wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewem Sosnowskim, który przyjechał wraz z delegacją Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych z Obwodu Chmieleckiego. Wizyta miała na celu pokazanie ukraińskim strażakom struktur funkcjonowania jednostek OSP na terenie Polski. Uczestniczący w spotkaniu wójt gminy Bukowiec Adam Licznerski omówił najważniejsze zadania samorządu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, zasady współpracy między jednostkami OSP i gminą oraz sposoby finansowania jednostek. Natomiast druhowie z Przysierska opowiedzieli o zasadach funkcjonowania ochotniczego pożarnictwa w Polsce, zaprezentowali symulowany alarm, a także pokazali wyposażenie, którym dysponują w jednostce.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/delegacja-panstwowej-sluzby-ukrainy-ds-sytuacji-nadzwyczajnych-w-przysiersku

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2023-08/20230817_145435.jpg?itok=YEn7h-0d