Konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi" 2023

Wójt Gminy Bukowiec zaprasza organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2024 rok".
Na opinie i uwagi czekamy do 28 września 2023 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52-3309322.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-gminy-bukowiec-z-organizacjami-pozarzadowymi-2023

Załączniki