Będzie ścieżka pieszo-rowerowa w Polskich Łąkach. Rozstrzygnięto przetarg

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy Bukowiec, a szczególnie z Polskich Łąk. Powstanie potrzebna i oczekiwana ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku ok. 350 metrów, od skrzyżowania z drogą gminną w centrum tej miejscowości, aż do istniejącego chodnika z kostki betonowej przy cmentarzu parafialnym.

- Ścieżka została zaprojektowana przez naszą gminę, we współpracy z powiatem – informuje Adam Licznerski, wójt gminy Bukowiec. - Zostanie wybudowana w pasie drogi powiatowej, dlatego realizacją tego zadania zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu – dodaje wójt.

Zgodnie z dokumentacją, inwestycja obejmuje między innymi wycinkę kolidujących drzew i krzewów, wydłużenie istniejącego przepustu, wykonanie robót ziemnych, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy i nawierzchni w technologii asfaltowej. Ścieżka będzie o szerokości 2 metrów. Ponadto w projekcie przewidziano budowę asfaltowego zjazdu na drogę gminną i dodatkowych zjazdów na pola, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa.

- Powiat otrzymał dotację na to zadanie w wysokości 300 tysięcy złotych z kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczonego na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Dzięki temu ta inwestycja dojdzie do skutku – podkreśla wójt Licznerski. - Chociaż były pewne obawy, ponieważ wykonawca został wyłoniony dopiero za trzecim razem. We wcześniejszych postępowaniach oferty wykraczały poza budżet zaplanowany na to zadanie – dodaje na zakończenie gospodarz gminy.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/bedzie-sciezka-pieszo-rowerowa-w-polskich-lakach-rozstrzygnieto-przetarg

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2023-11/%C5%9Bcie%C5%BCka-Polskie%20%C5%81%C4%85ki3.jpg?h=cdfac118&itok=5AMZaPzQ