Charakterystyka, lokalizacja

Gmina Bukowiec jest położona w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie), na Równinie Świeckiej, nad Potokiem Młyńskim, w bliskim sąsiedztwie Borów Tucholskich. Graniczy z gminami: Drzycim, Lniano, Pruszcz, Świecie i Świekatowo. Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 240 Świecie – Chojnice. W odległości kilkunastu kilometrów od Bukowca łączą się ważne szlaki komunikacyjne – drogi krajowe nr 91 (dawna "jedynka") i 5, natomiast 20 kilometrów dalej powstał węzeł komunikacyjny autostrady A1 w Nowych Marzach.

 

mapa-powiatu.jpg[0]

Powierzchnia gminy to 111 km2 , gminę zamieszkuje ok. 5100 osób. 16 wsi jest skupionych w 13 sołectwach (Bramka, Branica, Budyń, Bukowiec, Krupocin, Gawroniec, Korytowo, Plewno, Poledno, Polskie Łąki, Przysiersk, Różanna, Tuszynki).

mapa-gminy.jpg[1]

Gmina ma rolniczy charakter, użytki rolne zajmują powierzchnię ponad 85 km2. Działalność rolniczą prowadzi ponad 300 gospodarstw rolnych. Ponadto w gminie zarejestrowanych jest około 200 podmiotów gospodarczych, działających głównie w dziedzinie usług transportowych, budowlanych oraz handlu. Gmina przewidziała w planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod inwestycje. Informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy.

Poniżej plany miejscowości Bukowiec i Przysiersk (obie wsie mają nadane nazwy ulic):

BUKOWIEC_plan_2013%20v.1.210.jpg[2]

Mapka%20Przysierska%20z%20legend%C4%852_10.jpg[3]


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/charakterystyka-lokalizacja

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Menu/mapa-powiatu.jpg
  • [1] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Menu/mapa-gminy.jpg
  • [2] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Menu/BUKOWIEC_plan_2013%20v.1.210.jpg
  • [3] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Menu/Mapka%20Przysierska%20z%20legend%C4%852_10.jpg