Centrum kształcenia na odległość

Centrum Kształcenia na Odległość w Przysiersku

Przysiersk

86-122 Bukowiec

Opiekun: Grzegorz Radtke

czynne we wtorki i czwartki w godz. 17:00 - 19:00


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/centrum-ksztalcenia-na-odleglosc

Załączniki