Gospodarka komunalna

W przypadku awarii na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy zaistniały fakt zgłosić pod numerem:

665-075-005

O planowanych przerwach w dostawie wody informujemy poprzez system SMS, do którego można się zapisać postępując zgodnie z instrukcją pod poniższym linkem:

System powiadamiania SMS w Gminie Bukowiec


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/gospodarka-komunalna

Załączniki