Fundusz sołecki w 2017 roku

Już po raz kolejny w 2017 roku z powodzeniem realizowane są zadania i przedsięwzięcia wybrane przez mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego. Powstają place zabaw, wiaty, chodniki itp.
Z pieniędzy przypadających na poszczególne wsie powstało lub zostanie wykonanych kilka placów zabaw: w Jarzębieńcu, Plewnie i w Gawrońcu.
W Bukowcu, Krupocinie, Polednie i Różannie zaplanowano prace remontowe, modernizacyjne w świetlicach wiejskich. Kilka sołectw zdecydowało się zamontować przy lokalnych drogach tabliczki informacyjne z numerami nieruchomości. M.in. Branica i  Gawroniec. Mieszkańcy Przysierska ujęli w funduszu sołeckim środki na zagospodarowanie terenu wsi. Bukowiec niebawem wzbogaci się o wiatę, która ma służyć w szczególności uczniom oczekującym na przyjazd autobusu szkolnego. W Krupocinie jest już nowa wiata przystankowa, a w Korytowie teren zagospodarowany i utwardzony pod organizację sołeckich imprez i uroczystości. Z kolei w Bramce zaplanowano rozbudowę oświetlenia, w Polednie remont chodnika i położenie kostki przy świetlicy, w Polskich Łąkach i Tuszynkach zagospodarowanie terenu przy świetlicy. Fundusz sołecki stanowi ponadto wsparcie dla sołectw przy organizacji licznych pikników, festynów rodzinnych, czy zajęć dla dzieci, organizowanych w świetlicach. A to tylko część przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania w 2017 roku.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/inwestycja/fundusz-solecki-w-2017-roku

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/inwestycja/2017-11/12813-Dzi%C4%99kifunduszowiso%C5%82eckiemupi%C4%99kniej%C4%85naszemiejscowo%C5%9BciplaczabawwPlewnieJPG.jpg?itok=1l0El-s6
  • [1] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12813-Dzi%C4%99kifunduszowiso%C5%82eckiemupi%C4%99kniej%C4%85naszemiejscowo%C5%9BciplaczabawwGawro%C5%84cuJPG.jpg?itok=iokc2vRs
  • [2] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12813-Dzi%C4%99kifunduszowiso%C5%82eckiemupi%C4%99kniej%C4%85naszemiejscowo%C5%9BciplaczabawwPlewnieJPG.jpg?itok=XrY0UPz4
  • [3] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12813-Dzi%C4%99kifunduszowiso%C5%82eckiemupi%C4%99kniej%C4%85naszemiejscowo%C5%9BcitabliczkiwBranicyJPG.jpg?itok=dw07Sdt-
  • [4] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12813-Dzi%C4%99kifunduszowiso%C5%82eckiemupi%C4%99kniej%C4%85naszemiejscowo%C5%9BcitbliczkiwKrupocinieJPG.jpg?itok=NrotOeTD
  • [5] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12813-Dzi%C4%99kifunduszowiso%C5%82eckiemupi%C4%99kniej%C4%85naszemiejscowo%C5%9BciwiatawKrupocinieJPG.jpg?itok=40c1xQwz
  • [6] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2017-11/12813-Dzi%C4%99kifunduszowiso%C5%82eckiemupi%C4%99kniej%C4%85naszemiejscowo%C5%9BciwiatawPolskich%C5%81%C4%85kachJPG.jpg?itok=0G0SOZ5n