Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec - Poledno

FDS Tablica[0]Między miejscowościami Gawroniec i Poledno powstaje nowa droga asfaltowa.
Prawie kilometrowy odcinek (991m) będzie kosztował 896 989,35 zł, z czego 448 494,00 zł stanowić będą środki z Funduszu Dróg Samorządowych a pozostała część to środki własne Gminy Bukowie.

W ramach zadanie powstanie droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni wynoszącej 4,50 m, z obustronnymi poboczami gruntowymi o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak bariery przy istniejącym przepuście, progi zwalniające wyspowe czy przejście dla pieszych z sygnalizacją ostrzegawczą.

Realizacja inwestycja zwiększy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz zwiększy dostępność transportową.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/page/budowa-drogi-gminnej-nr-030915c-gawroniec-poledno

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Dotacje/FDS_tablica2.jpg