ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • śnieg z deszczem
    Dzisiaj:
    7°C / 0°C
czwartek 18.04.2024 r.
Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy i Gościsławy

Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec - Poledno

FDS TablicaMiędzy miejscowościami Gawroniec i Poledno powstaje nowa droga asfaltowa.
Prawie kilometrowy odcinek (991m) będzie kosztował 896 989,35 zł, z czego 448 494,00 zł stanowić będą środki z Funduszu Dróg Samorządowych a pozostała część to środki własne Gminy Bukowie.

W ramach zadanie powstanie droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni wynoszącej 4,50 m, z obustronnymi poboczami gruntowymi o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak bariery przy istniejącym przepuście, progi zwalniające wyspowe czy przejście dla pieszych z sygnalizacją ostrzegawczą.

Realizacja inwestycja zwiększy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz zwiększy dostępność transportową.