ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • całkowite zachmurzenie
    Dzisiaj:
    18°C / 5°C
sobota 19.09.2020 r.
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda

Konkursy ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020
Ogłoszenie Wójt Gminy Bukowiec 86-122 Bukowiec ul. Dr Fl. Ceynowy 14 ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Rodzaj zadania – zadanie z zakresu upowszechniania regionalnej kultury i tradycji Forma realizacji zadania: - upowszechnianie kultury muzycznej i pogłębianie wiedzy o muzyce - prezentowanie dorobku kultury muzycznej - organizacja obozów szkoleniowych, koncertowych Wzór oferty realizacji zadania jest dostępny w Urzędzie Gminy w Bukowcu – pok. nr 3 oraz do pobrania ze strony www.bip.bukowiec.pl Zamawiający…
Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji
Ogłoszenie Wójt Gminy Bukowiec 86-122 Bukowiec ul. Dr Fl. Ceynowy 14 ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie (trybie) wspierania wykonywania zadań publicznych i udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji Rodzaj zadania – zadanie z upowszechniania regionalnej kultury i tradycji – dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie organizacji obchodów 80. rocznicy walk 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem Forma realizacji zadania: - organizacja przedsięwzięcia związanego z popularyzacją tradycji i…
Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ogłoszenie Wójt Gminy Bukowiec 86-122 Bukowiec ul. Dr Fl. Ceynowy 14 ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Rodzaj zadania – zadanie z zakresu upowszechniania regionalnej kultury i tradycji Formy realizacji zadania: – upowszechnianie kultury muzycznej i pogłębianie wiedzy o muzyce – prezentowanie dorobku kultury muzycznej – organizacja obozów szkoleniowych, koncertowych Wzór oferty realizacji zadania jest dostępny w Urzędzie Gminy w Bukowcu – pok. Nr 9 oraz do pobrania ze strony www.bip.bukowiec.pl Zamawiający…