ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    25°C / 15°C
sobota 24.07.2021 r.
Imieniny: Kingi, Krystyna i Michaliny

Nieodpłatna pomoc prawna

nieodp%C5%82atna-pomoc.png

Od 26 kwietnia 2021 roku przywracamy stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, przebywające w kwarantannie lub  izolacji mogą ją otrzymać  drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail). Na adres pomocprawna@csw.pl  należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Informacje szczegółowe pod numerem telefonu 52 56 83 333 lub 52 56 83 185.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość w załączeniu.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić w następujący sposób:

telefonicznie pod nr tel.
+48 52 56 83 333

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

- kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
- osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Lokalizacje punktów prawnych na terenie Powiatu Świeckiego:

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – NPO

- Jeżewo, ul. Główna 10, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – salka konferencyjna
    Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – mgr prawa/doradca obywatelski/mediator
    Wtorek: 12:00 – 16:00 – mgr prawa/doradca obywatelski/mediator
- Lniano, ul. Wyzwolenia 9,
    Środa: 08:00 – 12:00 – mgr prawa/doradca obywatelski/mediator
- Osie, ul. Dworcowa 6, pokój nr 11
    Czwartek: 8:00 – 12:00 – mgr prawa/doradca obywatelski/mediator
- Drzycim, ul. Młyńska 10
    Piątek: 8:00 – 12:00 – mgr prawa/doradca obywatelski

2. Punkty nieodpłatnych porad prawnych – NPP

- Świekatowo, ul. Dworcowa 20A, pokój nr 13
    Poniedziałek: 10:00 – 14:00 – radca prawny
- Pruszcz, ul. Sportowa 1
    Wtorek: 9:00 – 13:00 – radca prawny
    Czwartek: 13:00 – 17:00 – radca prawny
- Bukowiec, ul. Dworcowa 7
    Środa: 10:00 – 14:00 – radca prawny/mediator
    Piątek: 13:00 – 17:00 – mgr prawa/doradca obywatelski

- Warlubie, ul. Dworcowa 15, pokój nr 2
    Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – adwokat/mediator
    Środa 9:00 – 13:00 – radca prawny
- Nowe, Plac Św. Rocha 5, Powiatowy Urząd Pracy
    Wtorek: 14:00 – 18:00 – adwokat
    Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
- Dragacz 7A, budynek B, pokój nr 11
    Piątek: 14:00 – 18:00 – adwokat

- Świecie, ul. Wojska Polskiego 173
    Poniedziałek: 08:00 – 12:00 – adwokat/mediator
    Wtorek: 14:00 – 18:00 – adwokat
    Środa: 8:00 – 12:00 – radca prawny
    Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
    Piątek: 8:00 – 12:00 – radca prawny