ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • całkowite zachmurzenie
    Dzisiaj:
    18°C / 5°C
sobota 19.09.2020 r.
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda

Nieodpłatna pomoc prawna

nieodp%C5%82atna-pomoc.png

Od 1 stycznia 2019 roku REJESTRACJA przed wizytą u prawnika JEST OBOWIĄZKOWA. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można zgłosić:
przez internet na stronie: www.csw.pl/pomoc-prawna/
lub telefonicznie pod nr tel. +48 52 56 83 333, +48 52 33 22 571 (Biblioteka w Bukowcu)

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
1.    kobiecie, która jest w ciąży, poza kolejnością,
2.    osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc obejmuje:
1.    poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem;
2.    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3.    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu;
4.    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej prowadzenia.

Dodatkowo dla osób borykających się z problemami zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego wprowadzono nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Obejmuje ono poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Na terenie powiatu świeckiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punktach umiejscowionych w gminach: Drzycim i Bukowiec. Osoby zainteresowane powinny rejestrować się do tych dwóch punktów.

Poniżej lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa zawodowego, które od 1 stycznia 2019 r. będą działały na terenie powiatu świeckiego.

Nieodpłatna pomoc prawna

Ponadto poniżej zamieszczamy listę zawierającą dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa.