ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady śniegu
    Dzisiaj:
    -1°C / -6°C
poniedziałek 17.12.2018 r.
Imieniny: Jolanty, Łukasza i Olimpii

Nieodpłatna pomoc prawna

nieodp%C5%82atna-pomoc.png

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255 z późn. zm.), od 1 stycznia 2016r. na terenie Powiatu Świeckiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Prawnicy przyjmują w każdej gminie.

Kto może skorzystać z porad i czym się legitymuje?
• osoby do 26. roku życia i które ukończyły 65 lat – na podstawie dowodu tożsamości
• osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – na podstawie decyzji lub zaświadczenia  o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny - przez przedłożenie ważnej Karty
• kombatanci i weterani – na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienia,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – na postawie oświadczenia
Nowość - Kobiety w ciąży – na podstawie dokumentu stwierdzającego ciążę.

Co obejmuje porada?
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Uwaga w celu uzyskania pomocy do punktu należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym  - ustawa nie dopuszcza udzielania porad telefonicznie.
Należy pamiętać też o zabraniu ze sobą dokumentacji sprawy - pomoże to prawnikowi lepsze zapoznanie się z problemem.

Lokalizacja punktu pomocy prawnej na terenie Gminy Bukowiec:

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu
ul. Dworcowa 7
Środa: 10:00 - 14:00
Piątek: 13:00 - 17:00

Informacje i zapisy pod nr telefonu: 52 332 25 71