ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • umiarkowane opady deszczu
    Dzisiaj:
    28°C / 18°C
poniedziałek 22.07.2024 r.
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca

Gminna Przychodnia w Bukowcu

Przychodnia%20w%20Bukowcu_250.jpgGminna Przychodnia w Bukowcu

ul. Dr Ceynowy 18a

86-122 Bukowiec

tel. 52 33 17 524, 52 50 65 430

e-mail: przychodnia.bukowiec@wp.pl

Dyrektor: Elżbieta Bukowska

Harmonogram pracy Gminnej Przychodni

 

Poradnia ogólna i dziecięca

Poniedziałek  
Anetta Banul - internista od 8:00 do 14:00
Mirosław Krauza - lekarz pediatra od 8:00 do 14:00
Mateusz Pyzik - lekarz od 16:00 do 18:00
Wizyty domowe od 14:35 do 15:35
   
Wtorek  
Anetta Banul - internista od 11:30 do 18:00
Mirosław Krauza - lekarz pediatra od 8:00 do 14:00
Wizyty domowe od 10:25 do 11:25
   
Środa  
Mirosław Krauza - lekarz pediatra od 8:00 do 14:00
Anetta Banul – internista od 8:00 do 14:00
Mateusz Pyzik - lekarz rodzinny od 16:00 do 18:00
Wizyty domowe od 14:35 do 15:35
   
Czwartek  
Mirosław Krauza - lekarz pediatra od 12:00 do 18:00
Anetta Banul - internista od 9:00 do 13:00
Maciej Czuryło - specjalista pulmonologii od 16:00 do 18:00
Wizyty domowe od 10:25 do 11:25
   
Piątek  
Mirosław Krauza - lekarz pediatra od 8:00 do 14:00
Anetta Banul - lekarz rodzinny od 10:30 do 18:00
Wizyty domowe od 10:25 do 11:25

 

Laboratorium

Pobór krwi codziennie (poniedziałek-piątek) od 8:00 do 9:30

Wcześniejsza rejestracja na godziny.

Gabinet medycyny szkolnej

Bilanse i szczepienia dzieci szkolnych w środy od godziny 11:30.

Poradnia stomatologiczna

Godziny przyjęć:
Poniedziałek od 12:30 do 18:00
Wtorek od 8:00 do 14:00
Środa od 8:00 do 14:00
Czwartek od 12:00 do 18:00
Piątek od 7:30 do 13:30

Rejestracja telefoniczna do poradni stomatologicznej - 531-827-005
Poniedziałek 11:00
Wtorek 7:30
Środa 7:30
Czwartek 11:00
Piątek 7:30

Gabinet fizjoterapii (rehabilitacja)

Godziny przyjęć:
Poniedziałek od 10:25 do 18:00
Wtorek od 10:25 do 18:00
Środa od 7:30 do 15:00
Czwartek od 7:30 do 15:00
Piątek od 7:30 do 15:00

Świadczymy zabiegi: lampa solux, prądy diadynamiczne, interferencyjne, galwaniczne i tens, jonoforeza, ultradźwięki, ultrafonoforeza, laser, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, elektrostymulacja, kinezyterapia, krioterapia.

Poradnia ginekologiczna i gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

Lekarz ginekolog przyjmuje w środy w godzinach popołudniowych,położna środowiskowo - rodzinna przyjmuje codziennie od 7:30 do 13:30, w środy w godzinach przyjmowania lekarza.

Pozostałe informacje

Powtórki leków przyjmujemy codziennie od godziny 11:00 do 18:00.


Szanując Państwa prawo do poufności danych osobowych, uprzejmie prosimy o przebywanie jednej osoby przy okienku rejestracyjnym.
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych prosimy i okazywanie dowodu tożsamości w czasie rejestracji, odbioru wyników, realizacji powtórek leków.
Dotyczy wszystkich gabinetów SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu


Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminna Przychodnia w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 18 A, 86-122 Bukowiec, tel. 52 3317524.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych tel.607753475, adres mailowy: jniezbrzycki@wp.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora będącego podmiotem leczniczym w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej, a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu ustalenia tożsamości pacjenta, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez infolinię, e-rejestrację),
- art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji celem realizacji praw pacjenta, w tym odbieranie i archiwizacja oświadczeń pacjenta, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania im informacji o stanie zdrowia,
- art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie podmiotem leczniczym) w celu nawiązania kontaktu pod podanym nr telefonu czy adresem email, aby np. potwierdzić rejestrację, przypomnieć bądź odwołać termin, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru badań,
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości celem wystawienia np. rachunków za wykonanie przez Gminną Przychodnię w Bukowcu usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu i obrony praw Gminnej Przychodni na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO (tzw. Prawnie uzasadniony interes Administratora),
4. Korzystanie z usług Gminnej Przychodni w Bukowcu jest w pełni dobrowolne. Jednakże w przypadku wyboru naszej placówki, jako podmiot leczniczy, podanie danych jest obowiązkowe, a niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza ratującymi życie). Podanie nr telefonu czy adresu email odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie jednak skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz wówczas kontakt będzie niemożliwy.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość na adres pocztowy bądź e-mailowy.
6. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe objęte dokumentacją medyczną, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) dane przetwarzane będą w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.


Więcej informacji w Gminnej Przychodni.