ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady śniegu
    Dzisiaj:
    -1°C / -6°C
poniedziałek 17.12.2018 r.
Imieniny: Jolanty, Łukasza i Olimpii

Gminna Przychodnia w Bukowcu

Przychodnia%20w%20Bukowcu_250.jpgGminna Przychodnia w Bukowcu

ul. Dr Ceynowy 18a

86-122 Bukowiec

tel. 52 33 17 524, 52 50 65 430, 52 50 65 430

e-mail: przychodnia.bukowiec@wp.pl

Dyrektor: Elżbieta Bukowska

Harmonogram pracy Gminnej Przychodni

 

Poradnia ogólna i dziecięca

Poniedziałek  
Małgorzata Chodzińska - lekarz rodzinny, pediatra od 8:15 do 10:00
Mirosław Krauza - lekarz pediatra od 8:00 do 14:00
Artur Pociot - lekarz od 10:00 do 15:00
Przemysław Jaczun – lekarz, specjalizujący się w chirurgii od 15:15 do 18:00
Wizyty domowe od 13:00 do 14:00
   
Wtorek  
Mirosław Krauza - lekarz pediatra od 8:00 do 14:00
Artur Pociot - lekarz od 9:00 do 15:00
Aleksandra Świtlik - lekarz internista od 16:00 do 18:00
Wizyty domowe od 13:00 do 14:00
   
Środa  
Mirosław Krauza - lekarz pediatra od 8:00 do 14:00
Artur Pociot - lekarz od 9:00 do 15:00
Maciej Czuryło - lekarz pulmonolog od 16:00 do 18:00
Wizyty domowe od 13:00 do 14:00
   
Czwartek  
Mirosław Krauza - lekarz pediatra od 12:00 do 18:00
Artur Pociot - lekarz od 8:00 do 12:00
Wizyty domowe od 12:00 do 13:00
   
Piątek  
Mirosław Krauza - lekarz pediatra od 8:00 do 13:00
Artur Pociot - lekarz od 13:00 do 18:00
Wizyty domowe od 13:00 do 14:00

 

Laboratorium

Pobór krwi codziennie (poniedziałek-piątek) od 7:30 do 9:30

Gabinet medycyny szkolnej

Bilanse i szczepienia dzieci szkolnych w piątki od godziny 11:30

Poradnia stomatologiczna

Godziny przyjęć:
Poniedziałek od 12:30 do 18:00
Wtorek od 8:00 do 14:00
Środa od 8:00 do 14:00
Czwartek od 12:00 do 18:00
Piątek od 7:30 do 13:30
 

Gabinet fizjoterapii (rehabilitacja)

Godziny przyjęć:
Poniedziałek od 7:30 do 15:00
Wtorek od 10:30 do 18:00
Środa od 7:30 do 15:00
Czwartek od 10:30 do 18:00
Piątek od 7:30 do 15:00

Świadczymy zabiegi: lampa solux, prądy diadynamiczne, interferencyjne, galwaniczne i tens, jonoforeza, ultradźwięki, ultrafonoforeza, laser, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, elektrostymulacja, kinezyterapia, krioterapia (od stycznia 2018r.)

Poradnia ginekologiczna i gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

Lekarz ginekolog przyjmuje w środy w godzinach popołudniowych,położna środowiskowo - rodzinna przyjmuje codziennie od 8:00 do 14:00, w środy w godzinach przyjmowania lekarza.

Pozostałe informacje

Powtórki leków od listopada codziennie (od poniedziałku do piątku) od godziny 10:00 do 16:00, z możliwością powtórzenia leków na trzy miesiące.


Szanując Państwa prawo do poufności danych osobowych, uprzejmie prosimy o przebywanie jednej osoby przy okienku rejestracyjnym.
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych prosimy i okazywanie dowodu tożsamości w czasie rejestracji, odbioru wyników, realizacji powtórek leków.
Dotyczy wszystkich gabinetów SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu


Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przychodni: Elżbieta Bukowska

Siedzibą Administratora Danych jest: SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 18A, 86 – 122 Bukowiec ,tel. 52 33 17 524.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest P. Kamila Szczepańska, tel. 509 396 215, e-mail: kamilaszczepanska@gazeta.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie zleconych obowiązków – zadań własnych i zleconych.

Podstawą przetwarzania danych są: przepisy prawa w szczególności art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875 z późn. zm.), udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zawarte umowy.

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy, inne upoważnione osoby mające dostęp do danych np. (stażyści, praktykanci) oraz osoby z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe przetwarzane są np. na czas prowadzenia postępowań, załatwienia spraw, wykonania umowy.

Dane osobowe są następnie archiwizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Więcej informacji w Gminnej Przychodni.