ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    8°C / 1°C
wtorek 19.03.2019 r.
Imieniny: Aleksandryny, Józefa i Nicety

Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec

Gmina Bukowiec - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu od października 2017 r. do czerwca 2018r. realizował projekt ,,,Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec,,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu była integracja społeczno – zawodowa mieszkańców naszej gminy, która ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

Celami szczegółowymi projektu było:
- nabycie kompetencji zawodowych przez 9 uczestniczek projektu,
- wzmocnienie zdolności do funkcjonowania w społeczności uczestników projektu,
- wzrost samooceny i poczucia własnej wartości uczestników projektu;
- integracja społeczności lokalnej.

Projekt miał również na celu podniesienie zdolności do aktywności społecznej. Animator lokalny podczas spotkań z uczestniczkami projektu i osobami z ich otoczenia identyfikował ich potrzeby, wspierał i motywował do podejmowania działań.
Wsparciem objęto 9 bezrobotnych mieszkanek gminy Bukowiec oraz 60 osób z ich otoczenia.

Dla uczestniczek projektu przygotowano:
- zajęcia z doradcą zawodowym,
- zajęcia z psychologiem,
- szkolenia zawodowe: obsługa kasy fiskalnej, pomoc osobie starszej i niepełnosprawnej w domu oraz metody i techniki utrzymywania czystości obiektów i terenów zielonych.

W ramach działań środowiskowych zrealizowano następujące zadania:
• Spotkanie  na temat profilaktyki i zdrowego trybu życia,
• Integracyjne spotkania świąteczne: wielkanocne, bożonarodzeniowe i noworoczne,
• Pogadanka na temat udzielania pierwszej pomocy oraz zagrożeń związanych z pożarami i czadem,
• Spotkanie na temat gospodarowania budżetem domowym,
• Impreza integracyjna– gotowanie i pieczenie,
• Pokaz i testowanie kosmetyków,
• Wycieczka do Bydgoszczy – kino,
• Piknik rodzinny,
• Spotkania integracyjne w plenerze,
• Wycieczka do Torunia – Żywe Muzeum Piernika,
• Spotkanie z przedstawicielem Policji na temat bezpieczeństwa obywatelskiego,
• Pogadanki z udziałem pań z Kół Gospodyń Wiejskich,
• Zajęcia plastyczno-edukacyjne dla dzieci.

Realizacja projektu przyczyniła się do podwyższenia aspiracji osobistych i kompetencji zawodowych oraz aktywności społecznej jego uczestników.