ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • zachmurzenie duże
    Dzisiaj:
    6°C / -1°C
niedziela 21.04.2024 r.
Imieniny: Jarosława, Konrada i Selmy

Budżet na 2024 rok uchwalony. Informujemy o najważniejszych inwestycjach w gminie Bukowiec

Radni z gminy Bukowiec przyjęli uchwałę budżetową na 2024 rok. Z dokumentu wynika, że wydatki majątkowe na najistotniejsze zadania inwestycyjne wyniosą ok. 30 milionów złotych. Część tej kwoty jest zaplanowana na przedsięwzięcia, które w tym roku już są lub niedługo zostaną ukończone.

I tak:
- 1,4 miliona złotych stanowi płatność końcową za zrealizowaną rozbudowę świetlicy wiejskiej oraz budowę boiska i bieżni przy szkole w Różannie (na inwestycję wartą łącznie ok. 2,7 miliona złotych gmina pozyskała 2 mln zł dofinansowania),
- 350 tysięcy złotych otrzyma wykonawca modernizacji sieci kanalizacyjnej w Budyniu (w tym dofinansowanie zewnętrzne 280 tysięcy złotych),
- końcową płatność 2,6 miliona złotych zaplanowano na drogi gminne, które były budowane w ubiegłym roku (całe zadanie to ok. 5,2 mln złotych, a dofinansowanie zewnętrzne na poziomie 4,4 miliona złotych),
 - w 2024 roku za ok. 3,5 miliona złotych zostaną wybudowane w kilku miejscowościach kolejne 2 kilometry dróg gminnych, ujęte w uchwalonym przez radę gminy planie wieloletnim (dofinansowanie zewnętrzne wynosi 3,3 miliona złotych),
- 3 miliony złotych jest przeznaczonych na dokończenie budowy hali sportowo-widowiskowo sportowej w Bukowcu; dodajmy, że obecnie trwają intensywne prace wewnątrz budynku, a gdy tylko pozwoli na to pogoda, zostanie dokończona elewacja i zagospodarowanie wokół obiektu, który ma być oddany do użytkowania wiosną; równolegle urząd pracuje nad przygotowaniem oferty zajęć – sportowo-rekreacyjne, dla dzieci, dla dorosłych, dla seniorów, dla klubów sportowych, stowarzyszeń oraz oferty najmu obiektu,
- 6,6 miliona złotych uwzględniono jako płatność końcową za dużą rozbudowę i remont budynku szkoły w Przysiersku; obecnie trwają czynności odbiorowe, inwestycja zostanie zakończona jeszcze w pierwszym kwartale (dofinansowanie do inwestycji za łącznie ponad 13 milionów złotych, to ponad 11 milionów złotych),
- 3,2 mln złotych jest przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznych, które mają ograniczyć koszty zużycia energii w gminnych obiektach oraz na zakup pojazdów, między innymi lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Bukowiec (w grudniu podobne auto trafiło do jednostki w Przysiersku) oraz nowego autobusu do przewozu uczniów (dofinansowanie w tym przypadku wynosi ok. 3 mln złotych)
- 2,6 miliona złotych, to wydatek zaplanowany na rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w Tuszynkach (pozyskana dotacja to 2,5 miliona złotych),
- modernizacja budynku, wymiana źródła ogrzewania w Gminnej Przychodni w Bukowcu ma kosztować razem z wykonaniem projektu ok. 3,3 miliona złotych (w tym 2,5 miliona złotych dofinansowania),
- 3,6 miliona złotych przeznaczono w 2024 roku na trwającą, kilkuelementową inwestycję, polegającą na budowie bieżni lekkoatletycznej i boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole w Bukowcu, odnowienie elewacji i zagospodarowanie na nowo terenu wokół szkoły (pozyskane przez gminę wsparcie zewnętrzne wynosi 3,4 miliona złotych),
- na kierowany dla mieszkańców gminny program dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych przeznaczono 60 tysięcy złotych,
- na remonty obiektów zabytkowych gmina pozyskała 1,4 miliona złotych; te środki ujęto w budżecie i zostaną przekazane zarządcom obiektów, którzy wcześniej o to wsparcie wnioskowali,
- prawie 200 tysięcy złotych w budżecie zabezpieczono na wykonanie projektów:
3-kilometrowego (z Krupocina do Bramki) odcinka ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 240 Świecie-Chojnice oraz drogi gminnej Kawęcin-Bramka,
- 50 tysięcy złotych przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej, której przedmiotem jest budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie; dodajmy, że inwestycja powinna ruszyć w drugiej połowie roku, a gmina pozyskała na ten cel 2 miliony zł dofinansowania.

Przy tej okazji warto wymienić kilka największych projektów, które będą wykonane z przyjętego przez mieszkańców poszczególnych sołectw funduszu sołeckiego. Nowe oświetlenie drogowe pojawi się w Bukowcu i w Przysiersku, w Gawrońcu i Kawęcinie zostanie wykonane zagospodarowanie terenu, z siłowni zewnętrznej będą korzystać mieszkańcy Korytowa, w Branicy i Tuszynkach zaplanowano doposażenie świetlic wiejskich, w Plewnie zostanie wyremontowane ogrodzenie przy świetlicy, większa ilość materiału na utwardzenie dróg gruntowych zostanie zakupiona do sołectw Krupocin, Tuszynki, Poledno i Polskie Łąki.

Na koniec dodajmy, że wiosną tego roku będzie wybudowana przez powiat ścieżka pieszo-rowerowa w Polskich Łąkach, od istniejącego chodnika z kostki betonowej przy cmentarzu parafialnym, aż do skrzyżowania z drogą gminną w centrum tej miejscowości. Umowa z wykonawcą jest podpisana. Dokumentacja techniczna na to zadanie została wcześniej opracowana przez urząd gminy w Bukowcu.