ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    30°C / 18°C
niedziela 19.08.2018 r.
Imieniny: Emilii, Julinana i Konstancji

Bukowiec korzysta ze wsparcia funduszu ochrony środowiska

Gmina Bukowiec, podobnie jak we wcześniejszych latach, skutecznie pozyskuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Toruniu na dofinansowanie służących mieszkańcom przedsięwzięć poprawiających jakość środowiska.

Na 2018 rok samorząd już pozyskał dotację na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w wysokości ponad 24 tysiące złotych, co stanowi  70% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.
- Łączny koszt realizacji zadania, oszacowany na podstawie zapotrzebowania mieszkańców, to 34 tys. zł. Gmina Bukowiec, jako jedna z nielicznych, pokrywa brakującą kwotę. Dzięki temu mieszkańcy nie ponoszą żadnych wydatków związanych z usuwaniem na przykład płyt eternitowych z dachów – informuje wójt Adam Licznerski.

Kolejny projekt dotyczy tzw. kompensacyjnych nasadzeń drzew i krzewów. Tu zadanie ma polegać na posadzeniu 120 sztuk drzew i krzewów odmian uszlachetnionych i ozdobnych w parku w Bukowcu. Żeby rośliny przyjęły się i prawidłowo rosły, będą stabilizowane przez palikowanie. Dotacja pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel wynosi 12 tysięcy złotych zł.

Gmina realizuje też kilkuletni program, którego celem jest dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na urządzenia proekologiczne. Także na ten cel zamierzamy pozyskać w najbliższych tygodniach wsparcie w kwocie 20 tys. zł.
- Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku przy podobnym wsparciu zutylizowano 86 ton wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie gminy. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Toruniu pozyskaliśmy też w 30% umarzalną pożyczkę o wartości 360 tys. zł na sfinansowanie pierwszego etapu modernizacji stacji uzdatniania wody – dodaje wójt Adam Licznerski.