ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    15°C / 14°C
czwartek 04.06.2020 r.
Imieniny: Christy, Helgi i Karola

To był dobry rok dla gminy Bukowiec

Koniec roku jest zawsze dobrym czasem do podsumowań różnych działań. Tym razem przypatrzeliśmy się gminie Bukowiec. Jakie inwestycje na jej terenie zrealizowali samorządowcy. Co udało się im osiągnąć w mijających dwunastu miesiącach.

W czerwcu otwarto nowo zagospodarowany teren przy świetlicy wiejskiej w Gawrońcu. Zadanie obejmowało m.in. utwardzenie terenu z kostki betonowej, wykonanie placu zabaw, boisk do piłki nożnej i piłki plażowej, miejsca na ogniska. Są nowe ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci. Teren został częściowo ogrodzony, pojawiła się też zieleń. Gmina przeznaczyła na projekt około 200 tysięcy złotych, z tym że prawie 60 tysięcy złotych pochodziło ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jesienią 2019 r. zakończyły się prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego przy następujących ulicach w Bukowcu: Dr Ceynowy i Dworcowej. Zamontowano nowe, energooszczędne i proekologiczne źródła światła. Nowoczesne i jednocześnie estetyczne słupy i oprawy z zastosowaniem technologii led oświetlają chodniki i jezdnie. W ramach projektu ponadto położono nowe okablowanie, a przy ulicy Ceynowy wymieniono część chodnika. Wartość inwestycji to ponad 600 tysięcy złotych, z tego ok. 450 tysięcy złotych gmina pozyskała z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakres rzeczowy, rozmieszczenie lamp zostało określone na podstawie opracowanego wcześniej audytu w zakresie oświetlenia ulicznego.
W minionym roku powodu do zadowolenia mają również druhowie z jednostek OSP z Bukowca i Przysierska. W trakcie gminnego Dnia Strażaka miało miejsce oficjalne przekazanie nowego wozu ratowniczo- gaśniczego dla strażaków z Przysierska, a na przełomie listopada i grudnia podobny samochód dojechał do jednostki z Bukowca. Pojazdy kosztowały po ok. 1 miliona złotych i były sfinansowane z kilku źródeł: budżetu gminy, środków europejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Komendanta Głównego PSP i starostwa. Przełoży się to zapewne na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Bukowiec.
Gmina wspólnie z klubami sportowymi „Gwiazda” Bukowiec i „Sparta” Przysiersk przygotowała projekt na wykonanie profesjonalnych, sterowanych elektronicznie systemów nawadniania płyt boisk piłkarskich w Bukowcu i Przysiersku. Mieszkańcy poparli inicjatywę, a marszałek województwa przyznał dofinansowanie w wysokości 40 tysięcy złotych w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa. Koszt inwestycji to około 60 tysięcy złotych na jedno boisko.
Było wiele prac przy drogach w gminie na 5 odcinkach. Dwie inwestycje zrealizował powiat. Modernizacja dróg z Polskich Łąk do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Gołuszyc i Pruszcza oraz drogi Korytowo-Tuszyny, na ponad 2-kilometrowym odcinku z Tuszynek do Tuszyn. Kolejne trzy inwestycje to zasługa gminy. Z kilkusetmetrowej nawierzchni asfaltowej cieszą się mieszkańcy Plewna, ponad kilometr nowej nawierzchni powstał w Różannie, wybudowano nową drogę przy szkole w Bukowcu. Ma ona stanowić element komunikacyjny do planowanej hali i boiska lekkoatletycznego. Gmina na wszystkie te przedsięwzięcia pozyskała dofinansowanie w kwocie ok. 600 tys. złotych z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i prawie 0,5 miliona zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Były też mniejsze inwestycje w ramach cieszącego się powodzeniem funduszu sołeckiego. Np. w Bukowcu dokończono oświetlenie na ulicy Kolejowej, w Plewnie urządzono plac zabaw, w Polskich Łąkach są nowe elementy siłowni zewnętrznej, w Przysiersku zamontowano klimatyzację w świetlicy, w Tuszynkach utwardzono kruszywem część dróg, a w większości świetlic wiejskich mieszkańcy zaplanowali środki na doposażenie w sprzęt i drobne remonty.
Prócz tego cały czas trwały prace projektowe, które mają w następnych latach przełożyć się na kolejne inwestycje w gminie.
KP

Obrazki galerii: