ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    2°C / 0°C
poniedziałek 24.01.2022 r.
Imieniny: Felicji, Roberta i Sławy

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – złóż deklarację

Od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Czym jest CEEB? Obejrzyj Film:

Deklaracje można składać w następujący sposób:
•    w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
•    w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, zgodnie z lokalizacją budynku. Deklarację można pobrać poniżej, druki deklaracji są dostępne również w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy w Bukowcu

W urzędzie w Bukowcu wypełnione deklaracje są przyjmowane w biurze obsługi klienta, a także w pok. nr 12 i 17. W przypadku pytań dot. deklaracji prosimy o kontakt pod nr tel. 523309326.

Jak informuje organizator ewidencji, za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Adres strony internetowej - https://zone.gunb.gov.pl/