ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    5°C / 4°C
środa 16.01.2019 r.
Imieniny: Mascelego, Walerii i Włodzimierza

Dobry start

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „dobry start” dla każdego uczącego się dziecka w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.
Świadczenie „dobry start” przysługuje bez względu na dochody i po raz pierwszy trafi do rodzin w tym roku.

Jak otrzymać świadczenie „dobry start”?

Rodzic lub opiekun prawny dziecka musi złożyć wniosek. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia we wrześniu.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Adres instytucji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec – pok. nr 8, w godzinach od 7.30 do 15.30, telefon kontaktowy: 523309323.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Dodatkowe informacje

Wsparcie przysługuje dzieciom raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny. Świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start