ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    30°C / 18°C
niedziela 19.08.2018 r.
Imieniny: Emilii, Julinana i Konstancji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu aktywizuje mieszkańców

Od października ubiegłego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu realizuje projekt „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec”.  Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczno – zawodowa mieszkańców naszej gminy, która ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

W ramach projektu 9 bezrobotnych mieszkanek gminy Bukowiec brało udział w terapii psychospołecznej, która miała na celu stworzenie dla każdej z nich indywidualnej ścieżki rozwoju. Na tej podstawie zakwalifikowano je do jednego z trzech szkoleń zawodowych:  obsługa kasy fiskalnej, pomoc osobie starszej i niepełnosprawnej w domu oraz metody i techniki utrzymywania czystości obiektów i terenów zielonych. Szkolenia zawodowe pozwolą uczestniczkom projektu podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Dla beneficjentek projektu i ich rodzin zorganizowano również pogadanki na temat gospodarowania budżetem domowym, zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania oraz zajęcia praktyczne z gotowania i pieczenia.

Projekt ma także na celu integrację społeczności lokalnej.  W tym przypadku animator lokalny podczas spotkań z uczestniczkami projektu i ich najbliższym otoczeniem identyfikuje potrzeby, motywuje do działania,  wspiera i podpowiada rozwiązania.

Wśród wielu form wsparcia zaplanowanych w projekcie, ujęto też między innymi wyjazdy do kina i muzeum, piknik rodzinny oraz spotkania integracyjne w plenerze.

Co ważne, GOPS na ten cel pozyskał współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 100 tys. zł, a wkład gminy wynosi jedynie ok. 15 tys. zł, samorząd udostępnia też na szkolenia i pozostałe zajęcia pomieszczenia biblioteki w Bukowcu.

Obrazki galerii: