ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    18°C / 3°C
niedziela 21.04.2019 r.
Imieniny: Jarosława, Konrada i Selmy

Informacja dotycząca szacowania skutków suszy

Zawiadamiamy rolników z terenu naszej gminy, że powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Komisja ds. Oszacowania Skutków Suszy na terenie Gminy Bukowiec przekazała do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy indywidualne protokoły i protokół zbiorczy z szacowania szkód.

Zgodnie z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więcej informacji na stronie internetowej:  http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-uprawy-rolne.html