ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • całkowite zachmurzenie
    Dzisiaj:
    18°C / 5°C
sobota 19.09.2020 r.
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda

Informacja o wnioskach na świadczenia - DOBRY START, WYCHOWAWCZE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia dobry start

- wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca bieżącego roku, oraz od 1 sierpnia bieżącego roku także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada!
- złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku;
- świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia;
- wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

 

ŚwiadczeniaŚwiadczenia rodzinne

- wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

FunduszŚwiadczenia z funduszu alimentacyjnego

- wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 900,00 zł.

 

Świadczenia wychowawcze 500 plus - wnioski składamy dopiero w roku 2021!!!

- decyzje na świadczenia wychowawcze 500 + zostały wydane do maja 2021 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lutego 2021 r.

Wnioski można złożyć w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowcu – pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30. telefon kontaktowy 523309323.

Wnioski