ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • zachmurzenie małe
    Dzisiaj:
    25°C / 14°C
piątek 29.09.2023 r.
Imieniny: Michaliny, Michała i Rafała

Informacje o dodatku węglowym (aktualizacja)

Dodatek węglowy to wsparcie w wysokości 3.000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przy przyznawaniu dodatku na węgiel nie obowiązuje kryterium dochodowe. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest zgłoszenie/wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dodatku węglowym:
- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
- dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
- dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Wniosek o dodatek na węgiel należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek węglowy można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy w Bukowcu - pok. nr 8, 12 lub w Biurze Obsługi Klienta (przy wejściu), w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30. Ponadto osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Dodatkowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać na rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy oraz w urzędzie gminy w Bukowcu, tel. 523309323, 523309322, 523309326 e-mail: rodzina@bukowiec.pl, bok@bukowiec.pl, adres skrytki ePuap: /GOPSBukowiec/SkrytkaESP.