ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    24°C / 12°C
wtorek 25.06.2024 r.
Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma

Inwestycje w gminie Bukowiec. Informujemy, co znalazło się w budżecie na 2023 rok

Tegoroczny budżet naszej gminy po stronie wydatków, to ponad 53 mln złotych. Na inwestycje planujemy przeznaczyć rekordowe ponad 25 mln zł. Co bardzo istotne, pozyskane przez samorząd dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych wynosi prawie 20 mln złotych. Do tej pory na zadania inwestycyjne nigdy nie była przeznaczona tak duża suma.

Wśród założeń na najbliższe 12 miesięcy jest:
- budowa ponad 4 km dróg - w Tuszynkach, we Franciszkowie, przy ul. Wiatrakowej, ul. ks. Pisarka i ul. Pogodna w Bukowcu, prawie kilometrowy odcinek z Gawrońca w kierunku Polskich Łąk, droga w Przysiersku i w Różannie,
- rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Budyniu, Bukowcu i Krupocinie (do działek rekreacyjnych),
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przysiersku (w przyszłym roku podobne auto ma wzbogacić park sprzętowy OSP Bukowiec),
- realizacja ok. 3 km ścieżek rowerowych – z Bukowca do Przysierska i w Polskich Łąkach,
- kontynuacja rozbudowy szkoły w Przysiersku – budowa Sali gimnastycznej, łącznika, remont i docieplenie istniejącego budynku,
- kontynuacja budowy hali sportowej przy szkole w Bukowcu,
- budowa bieżni lekkoatletycznej i boiska ze sztuczną nawierzchnią, docieplenie i odnowienie elewacji, montaż fotowoltaiki oraz zagospodarowanie terenu – szkoła w Bukowcu,
- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżni i zagospodarowanie terenu przy szkole w Różannie,
- utworzenie miasteczek rowerowych przy szkołach w Bukowcu, Korytowie i Przysiersku (dwa stacjonarne i jedno mobilne),
- kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie,
- modernizacja pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Plewnie,
- kontynuacja udzielania wsparcia do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych,
- dotacja dla przychodni na zakup nowego serwera oraz zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Infostrada Pomorza Kujaw”.

- Konsekwentnie realizujemy zamierzenia związane z tworzeniem komfortowych warunków wychowania i nauki w placówkach oświatowych, głównie z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach - mówi wójt Adam Licznerski. – Wcześniej wybudowaliśmy nowe przedszkole w Bukowcu, kompleksowo zmodernizowaliśmy placówkę w Przysiersku. Teraz czas na prace budowlane we wszystkich 3 szkołach na terenie gminy. Powstaną też miasteczka rowerowe, a to żeby zwiększyć wśród uczniów wiedzę i umiejętności bezpiecznego poruszania się na drogach – podkreśla gospodarz gminy.

Poprawie bezpieczeństwa przysłuży się także planowany zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Gmina nie zapomina o mieszkańcach, którzy zamierzają wymienić źródło ogrzewania na proekologiczne. W tym roku w budżecie zaplanowano udzielenie łącznie 15 dotacji na ten cel.

- Pomimo tego, że w ostatnich kilkunastu latach niebagatelne środki przeznaczyliśmy na budowę kilkudziesięciu kilometrów dróg gminnych i powiatowych, to potrzeby w tym obszarze są nadal niemałe. Stąd realizacja największego jak do tej pory projektu, zakładającego budowę kilku kilometrów jezdni asfaltowych i z kostki brukowej, i to jeszcze w tym roku. To możliwe dzięki pozyskaniu prawie 4,5 miliona zł dofinansowania. Kolejne 3 mln złotych uzyskaliśmy z Programu Inwestycji Strategicznych na budowę ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych, które chcielibyśmy wybudować w najbliższym czasie – dodaje na wójt Adam Licznerski.

Prócz tego część zadań, inwestycji będzie zrealizowanych we współpracy z sołtysami. To dzięki funduszowi sołeckiemu, który został wyodrębniony w budżecie gminy. O zaplanowanych na 2023 rok przedsięwzięciach w poszczególnych miejscowościach poinformujemy w najbliższym czasie.

Na zakończenie dodajmy, że gmina zamierza złożyć wniosek do trwającej, kolejnej edycji programu Polski Ład, który tym razem jest przeznaczony na wsparcie inwestycji w zabytki.