ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • pochmurnie
    Dzisiaj:
    -1°C / -4°C
sobota 28.01.2023 r.
Imieniny: Agnieszki, Kariny i Lesława

Można składać wnioski na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy w Bukowcu informuje o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Warunkiem udzielenia wnioskodawcy dofinansowania jest złożenie wniosku wraz z załącznikami. Dokumenty będą przyjmowane w biurze obsługi klienta urzędu gminy.

Środki nie mogą być przeznaczone na wykonanie nowych pokryć dachowych, natomiast dofinansowanie obejmuje koszty: demontażu płyt azbestowych, przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz samego unieszkodliwienia. Prace związane z ww. zadaniem prowadzone będą przez firmę wskazaną przez Gminę.

Druk wniosku i załączników można pobrać osobiście w urzędzie lub ze strony internetowej gminy- www.bukowiec.pl (Aktualności). Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 3 lutego 2023 roku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bukowiec, ul. Dr Floriana Ceynowy 14 w godzinach pracy urzędu lub w formie dokumentu elektronicznego. Pismo i załączniki wnoszone w formie dokumentu elektronicznego powinny zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo za pomocą profilu zaufanego.

Więcej informacji udziela insp. Piotr Swakowski, tel. 523309310 (pok. nr 12).