ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • lekkie zachmurzenie
    Dzisiaj:
    19°C / 9°C
środa 03.06.2020 r.
Imieniny: Anatola, Leszka i Tamary

Nowy rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Bukowcu informuje, że zgodnie z art. 6r ust. 1 ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010) będzie funkcjonował wyodrębniony rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym wszystkie należności związane z odpadami komunalnymi proszę od dnia 1 stycznia 2020 r. przekazywać na niżej podany numer rachunku bankowego:

 

14 8168 0007 0000 8471 2000 0032
Bank Spółdzielczy w Świeciu O/Bukowiec

Dokonywanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie również możliwe, tak jak dotychczas w kasie Urzędu Gminy w Bukowcu.