ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    22°C / 9°C
sobota 18.05.2024 r.
Imieniny: Alicji, Edwina i Eryka

Obchody rocznicowe walk 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem

Główne uroczystości upamiętniające wydarzenia z 3 września 1939 r., kiedy to w walkach o Bukowiec i okolice zginęło ponad 130 żołnierzy 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, jak to jest w zwyczaju, zostały zorganizowane w drugą wrześniową niedzielę.

Dzień wcześniej (w sobotę, 10 września) delegacje z gminy, szkoły podstawowej w Bukowcu i strażaków ochotników reprezentowanych przez prezesa OSP Bukowiec Adama Gwizdałę złożyły wiązanki i zapaliły znicze przy pomniku poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy, znajdującym się w lesie w Branicy II.

Niedzielne (11 września) uroczystości rozpoczęły się na placu przed budynkiem urzędu gminy od odegrania hymnu państwowego i wciągnięcia na maszt flagi państwowej. Następnie kompania honorowa Wojska Polskiego z 3. Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie, samorządowcy, zgromadzone delegacje marszowym rytmem odegranym przez orkiestrę dętą ze Świecia przeszli do kościoła parafialnego w Bukowcu. Tam została odprawiona msza św. w intencji poległych żołnierzy z 16. Pułku. Sprawował ją ks. proboszcz Tadeusz Chamier Ciemiński.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystego pochodu udali się pod pomnik ku czci żołnierzy, którzy zginęli bohatersko walcząc o Bukowiec. Przy mogile zgromadzili się mieszkańcy, poczty sztandarowe, delegacje ze szkół, jednostek OSP, kombatantów, oraz żołnierze 3. Batalionu Drogowo-Mostowego z Chełmna. Zebrani odmówili wspólnie modlitwę w intencji bohaterskich ułanów, a delegacje złożyły wiązanki. Był uroczysty Apel Pamięci odczytany przez ppor. Artura Ługowskiego i salwa honorowa. Okolicznościowe przemówienia wygłosili gospodarz uroczystości, wójt Adam Licznerski oraz wicestarosta świecki Franciszek Koszowski, a w imieniu wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza głos zabrał Tadeusz Fiedurek. O swojej nowej, wyjątkowej publikacji poświęconej walkom pod Bukowcem w 1939 roku opowiedział Marek Pasturczak, syn kapitana Janusza Pasturczaka – dowódcy baterii 11. Dywizjony Artylerii Konnej. Książkę „Sieroty w łupach niedźwiedzia. Bitwa pod Bukowcem 3 września 1939r.” ze specjalną dedykacją od autora otrzymali między innymi wójt Adam Licznerski, dyrektor szkoły w Bukowcu Łucja Ludkiewicz, księża Tadeusz Chamier Ciemiński i Romuald Demski, kpt. Marek Holak oraz rodzina Tadeusza Szamockiego.

Swoją obecnością zaszczycili ponadto gen. Kosobucki, dowódca 3. Batalionu Drogowo-Mostowego ppłk Piotr Kranz, z-ca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji mjr Krzysztof Janczak, Edward Ciara z Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Bydgoszczy, przedstawiciele i delegacje związków i stowarzyszeń kombatanckich i wojskowych.

W święto upamiętniające bohaterów nie mogło zabraknąć pokazów ułańskich przygotowanych przez „Czarną Podkowę” z Gródka pod przewodnictwem Huberta i Wojciecha Lemańczyków. Na scenie w parku w Bukowcu z repertuarem patriotycznym zaprezentował się chór Kantyczka, kierowany przez Andrzeja Skupniewicza oraz zespół tańca ludowego „Kundzia” z Chełmna. Przy okazji pokazów i występów, każdy chętnie raczył się pyszną, darmową grochówką i specjałami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bukowca.

Nasz samorząd składa podziękowanie za wsparcie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, a w szczególności jednostce wojskowej z Chełmna, panu Jerzemu Haniszowi z Chełmna, orkiestrze dętej ze Świecia, klubowi „Czarna Podkowa" z Gródka, strażakom z jednostek OSP z Bukowca i Przysierska, Posterunkowi Policji i służbom medycznym, a także spółce „Polski Cukier", która wsparła finansowo organizację obchodów.