ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    25°C / 16°C
sobota 24.07.2021 r.
Imieniny: Kingi, Krystyna i Michaliny

Program Czyste Powietrze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców – właścicieli budynków mieszkalnych, chcących uzyskać wsparcie w aplikowaniu o dotację na wymianę pieca na nowszy lub pompę ciepła, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej lub wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w ramach Programu Czyste Powietrze, Wójt Gminy Bukowiec podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Program obejmuje dwie grupy Beneficjentów:
- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000,00 zł;
- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza*:
• 1 563,60 zł – w gospodarstwie wieloosobowym;
• 2 189,04 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Urząd Gminy w Bukowcu udostępnił w swojej siedzibie stanowisko komputerowe do wypełniania wniosków o dofinansowanie. Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w obecności pracownika, który będzie udzielał wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomagał w wypełnianiu wniosku. Wskazane jest wcześniejsze umówienie się na wizytę tel. 52 33 093 10 wew. 17 lub 26.

W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury złożenia wniosku w programie „Czyste powietrze” bardzo proszę o wcześniejsze przygotowanie:
1. Aktywnego konta w PORTALU BENEFICJENTA
2. Numeru konta bankowego
3. Numeru księgi wieczystej (jeżeli brak to dokument poświadczający własność budynku)
4. Numeru działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
5. Roku wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy (przedział czasowy)
6. Powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego (m²)

Ważne:
Dofinansowanie może być udzielone tylko na budynek mieszkalny jednorodzinny. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W obecnej chwili brak jest możliwości otrzymania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze dla budynków wielolokalowych.
Wnioski wypełniane są przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://portal.wfosigw.torun.pl/

* Wnioskodawca, który chce otrzymać dofinansowanie na podwyższonym poziomie, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie musi wystąpić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu z wnioskiem, na podstawie którego zostanie wyliczony średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego. Wydane zaświadczenie stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie na podwyższonym poziomie.