ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    6°C / 3°C
środa 17.04.2024 r.
Imieniny: Anicety, Klary i Rudolfina

Przyjmujemy wnioski na zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Zgodnie z rozporządzeniem, w tym roku na gospodarstwo domowe przypada do 1,5 tony paliwa stałego oraz kolejne 1,5 tony w okresie od stycznia do końca kwietnia 2023 r. Cena preferencyjna na każdą z frakcji wynosi 2.000,00 zł brutto. W przypadku gdy do końca 2022 roku nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość węgla niezakupionego w ramach limitu na bieżący rok powiększa limit na 2023 rok (łącznie do 3 ton).
Prosimy o zapoznanie się z treścią wniosku, zawartymi oświadczeniami, a następnie o podpisanie wniosku i złożenie w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu w dni robocze w godzinach pracy urzędu (Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 8 lub sekretariat) albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Węgiel będzie wydawany po złożeniu wniosku i opłaceniu należności w trzech składach węglowych: Usługi-handel S.M. Stykała w Bukowcu przy ul. Wybudowanie 1c, GS Samopomoc Chłopska w Bukowcu przy ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 6c oraz w PW Przysiersk s.j. I.A. Kędra w Przysiersku, ul. Tucholska 6. Pierwsze dostawy opału na bieżąco docierają już do wymienionych składów.
Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży paliwa stałego po cenach preferencyjnych w urzędzie gminy w Bukowcu, tel. 523309323, 523309322, 523309330 e-mail: rodzina@bukowiec.pl.